Kontakt oss
Home » Bruksområder » Parkeringshus og garasjer

Parkeringshus og garasjer

Parkeringshus

P-hus utsettes for store menger veisalter i løpet av en vinter. Veisaltet tiner, og saltlaken som trenger ned i betongen setter i gang rust på armeringsjern. Før eller siden vil nedbrytningen nå et kritisk nivå. Dette kan forhindres ved å legge et tett belegg.

Tradisjonelt har ubehandlet betong, eller i beste fall asfalt, ofte vært standard løsning for gulv eller dekker i parkeringshus. Men herdeplast overtar nå en stadig større andel av belegg i p-hus.

Det er polyuretanbaserte løsninger som er mest brukt, først og fremst for sin fleksibilitet og evne til å bygge over riss, en egenskap som også opprettholdes i kuldegrader. Ut over dette oppnås en sklisikker overflate som tåler olje og bensin, og alle andre typer kjemikalier som måtte forekomme i et parkeringshus. Asfalt klarer ikke dette.

Herdeplastsystemene gir også mulighet å installere parkeringsdekkene i flere farger – én farge på kjøresoner, en annen på oppstillingsplasser og kanskje en tredje på gangsoner. Dette gir oversiktlighet og trygghet, og bidrar til en positiv opplevelse.

Kjemikaliebestandig
Polyuretanbaserte parkeringshusbelegg påvirkes ikke av salt- og oljesøl, i motsetning til asfalt og støpeasfalt som får store skader av dette. Belegget er bestandig mot alle aktuelle kjemikalier. Kjemikaliene trenger ikke gjennom underlaget og skader armeringen slik tilfellet er ved andre løsninger. Slike skader kan ofte være svært kostbare å rehabilitere i ettertid.

Bygger kun 3 mm
Belegget bygger kun 3 med mer i høyde, selv om at herdeplastsystemet består av tre lag. I norske parkeringshus er takhøyden ofte begrenset, og å minimere overflatebehandlingens tykkelse kan derfor være ønskelig. Asfalt og støpeasfalt bygger til sammenlikning 20-50 mm. Denne type løsning er dessuten opp til ti ganger lettere enn asfalt og støpeasfalt, og belastningen på underlaget begrenses derfor betraktelig.

Takler store bevegelser
Polyuretanbaserte parkeringshusbelegg legges med forskjellig fleksibilitet. På gammel asfalt/støpeasfalt, plasstøpt betong og flytsparkel velges normalt en løsning som håndterer rissbredde opp til 0,3 mm. Legges belegget rett på hulldekker, og DT elementer installeres en glassfiberarmert membran over alle skjøter og oppsamlingspunkt. Dette øker systemenes rissoverbyggende egenskaper i kritiske områder til 1 mm.

Helt vanntett
Det installeres en 10 cm sokkel slik at man unngår lekkasje på utsatte områder mellom gulv og vegg. Systemene er derfor 100 prosent vanntette.

Øker sikkerheten
Beleggene reflekterer lys i mye større grad enn asfalt. I kombinasjon med forskjellige farger for å markere kjøresoner, oppstilling og evt. gangsoner gir det bedre oversikt og sikkerhet i parkeringshuset. Vi anbefaler konsekvent å skille ut disse arealene, da det viser seg at dette øker kundens sikkerhet betraktelig.