Kontakt oss
Home » Gulvløsninger » Akryl

Akryl

Akryl eller metylmetacrylat (MMA) har mange egenskaper som er felles med epoxy. Denne klare plasten har fått en rekke bruksområder i alt fra møbler, vinduer på fly, medisinske implantater, tannfyllinger og støpte gulvbelegg.

Akrylbelegg har dessuten en fordel ved at herding kan skje helt ned i minus 15-20 °C. Herdingen skjer raskt, på ca en time. Produktet inneholder løsemidler som forsvinner under herding. Har god bestandighet mot kjemikalier.

 

Ytterligere produktdetaljer for akrylbaserte herdeplastbelegg finnes i systemdatabladene nedenfor.