Kontakt oss
Home » Tjenester

Tjenester

Herdeplastbelegg – Slik gjør vi det

Tjenester

1.Kartlegging
Før installasjon kartlegger vi de forventede tekniske, termiske og kjemiske belastningene underlaget påføres ved full drift, deretter vurderes det aktuelle underlaget belegget skal legges på og til slutt plukker vi ut de gulvsystemene som best håndterer utfordringene dine.


2.Forarbeid

For alle gulv, med eller uten eksisterende belegg, kreves en mekanisk forbehandling. Aktuelle behandlingsmetoder er blastring, fresing eller sliping (forklares kort).


3.Installering

De fleste materialer som leveres i dag er basert på at dette er materialsystemer. Systemene består ofte av tre deler.

  Priming: Oftest en lettflytende, ufarget herdeplast som trekker ned i underlaget for tetting samt gi heft til neste sjikt.

  Slitelag/Mellomsjikt: Består av en eller flere deler avhengig av system. Aktuelle materialer er enten med farge, eller klare materialer som tilsettes farget sand.

  Toppskikt: Legges oftest for å tette en avstrødd flate, eller for å tilføre ekstra egenskaper som økt ripefasthet, lite gulning eller en matt overflate.


4.Vedlikehold, drift og pleie

Levetiden for et herdeplastbelegg vil avhenge av den bruk det utsettes for. For å oppnå en optimal levetid, krever herdeplaster regelmessig rengjøring. Slitasje vil komme, både i form av riper, gummimerker og nedmatting.

ML Gulv & Epoxy leverer alle aktuelle vedlikeholdsprodukter og tips til hvordan gulvet får optimal levetid.

 

wpdance